หวยฮานอยเป็นรูปแบบหนึ่งของการเล่นหวยที่มีกำเนิดมาจากประเทศไทย ฮานอยเป็นภาษาไทยโบราณที่หมายถึง “การล่าสัตว์ในป่า” ในปัจจุบันหวยฮานอยกลายเป็นรูปแบบการเล่นหวยที่ผู้คนใช้กันอย่างแพร่หลายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใกล้เคียง ซึ่งมีลักษณะเด่นคือการเล่นผ่านแท่งเลข

ในหวยฮานอย จะมีผู้เล่นเลือกซื้อเลขที่ต้องการบนแท่ง โดยแท่งหนึ่งจะประกอบด้วยเลขทั้งหมด 12 หลัก ซึ่งแต่ละหลักจะมีตัวเลขตั้งแต่ 0 ถึง 9 อยู่ ซึ่งหากตรงกับเลขที่ออกสลากก็จะได้รางวัล โดยมีรางวัลรวมถึงรางวัลที่ 1 ที่มีเงินรางวัลสูงสุด

การออกผลรางวัลหวยฮานอยจะเป็นไปตามการออกสลากอย่างเป็นทางการโดยหน่วยงานการกำกับดูแลการลาวหวยแห่งประเทศไทย หรือ “หวยฮานอย” ซึ่งจะมีการออกสลากวันละ 2 รอบ คือรอบเช้า (11:00 น.) และรอบเย็น (18:00 น.) ผลรางวัลจะถูกประกาศในรูปแบบตัวเลขที่ออกเป็นลำดับ โดยมีรางวัลเด่นคือรางวัลที่ 1 ที่มีเงินรางวัลสูงสุด และยังมีรางวัลเพิ่มเติมอื่น ๆ เช่นรางวัลเลขท้าย 2 ตัวและรางวัลเลขหน้า 3 ตัว ซึ่งเป็นแบบเดียวกันทั้งรอบเช้าและรอบเย็น

นอกจากรางวัลหลักที่กล่าวมาแล้ว ในหวยฮานอยยังมีรางวัลเสริมอื่น ๆ ที่มีรางวัลเงินรางวัลต่าง ๆ ตามตารางการจ่ายรางวัลที่กำหนดไว้ ตัวอย่างของรางวัลเสริมได้แก่รางวัลเลขท้าย 3 ตัวของเลขที่ออกสลากตรงกัน รางวัลเลขท้าย 2 ตัวของเลขที่ออกสลากตรงกัน รางวัลเลขหน้า 3 ตัวของเลขที่ออกสลากตรงกัน รางวัลเลขหน้า 2 ตัวของเลขที่ออกสลากตรงกัน รวมถึงรางวัลเลขที่ออกเด่นอื่น ๆ

ตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น รางวัลเลขท้าย 3 ตัวของเลขที่ออกสลากเป็นเลขที่เรียงกันตั้งแต่ 001 ถึง 999 หรือเลขที่ออกสลากตรงกันในลำดับใด ๆ ของเลขที่ออกสลาก นอกจากนี้ยังมีการจ่ายรางวัลให้กับเลขเสียที่อยู่ใกล้เคียงกับเลขที่ออกสลากบางรางวัลเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้เล่นได้รับรางวัลเล็กน้อยเมื่อเลขของตนอยู่ใกล้เคียงกับเลขที่ออกสลาก ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับรางวัลเสริมแต่ละประเภทจะมีการกำหนดตามกฎกติกาของหวยฮานอยที่กำหนดโดยหน่วยงานการกำกับดูแลการลาวหวยแห่งประเทศไทยอีกทั้งการจ่ายเงินรางวัลก็จะขึ้นอยู่กับจำนวนและประเภทของเลขที่ผู้เล่นซื้อและตรงกับเลขที่ออกสลากเป็นอย่างไร

นอกจากรางวัลหลักและรางวัลเสริมที่กล่าวมาแล้ว ยังมีรางวัลอื่น ๆ ในหวยฮานอยที่ผู้เล่นสามารถได้รับ รางวัลเหล่านี้อาจเป็นรางวัลพิเศษหรือรางวัลเฉลี่ย ซึ่งรางวัลพิเศษหรือรางวัลเฉลี่ยนั้นอาจจ่ายให้กับผู้เล่นที่เลขที่ซื้อตรงกับเลขที่ออกสลาก โดยมีอัตราการจ่ายเงินรางวัลที่ต่างกันไปตามกฎกติกาที่กำหนด

ผลหวยฮานอย และเวลาในการออกผลหวยอานอย

การออกผลหวยฮานอยจะเป็นไปตามเวลาที่กำหนดโดยหน่วยงานการกำกับดูแลการลาวหวยแห่งประเทศไทย หรือ “หวยฮานอย” โดยประกาศผลในช่วงเวลาที่กำหนดและตามลำดับดังนี้:

รอบเช้า: ผลหวยฮานอยรอบเช้าจะประกาศผลเวลา 11:00 น. (เวลาประเทศไทย)

รอบเย็น: ผลหวยฮานอยรอบเย็นจะประกาศผลเวลา 18:00 น. (เวลาประเทศไทย)

ผลหวยฮานอยจะประกาศในรูปแบบตัวเลขที่ออกเป็นลำดับ โดยมีรางวัลเด่นคือรางวัลที่ 1 ที่มีเงินรางวัลสูงสุด และยังมีรางวัลอื่น ๆ เช่นรางวัลเลขท้าย 2 ตัว, รางวัลเลขหน้า 3 ตัว, รางวัลเลขท้าย 3 ตัว, รางวัลเลขหน้า 2 ตัว และรางวัลเลขเสียที่อยู่ใกล้เคียงกับเลขที่ออกสลากบางรางวัลเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้เล่นได้รับรางวัลเล็กน้อยเมื่อเลขของตนอยู่ใกล้เคียงกับเลขที่ออกสลาก

ข้อมูลผลหวยฮานอยที่แนะนำให้ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงคือการตรวจหวยทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันทางการลาวหวยหรือหน่วยงานการกำกับดูแลการลาวหวยแห่งประเทศไทย เนื่องจากผลการออกสลากจะเป็นไปตามเวลาที่กำหนดและหวยฮานอยเป็นการเล่นหวยที่ได้รับการรับรองและควบคุมโดยหน่วยงานดังกล่าวเพื่อให้ผู้เล่นได้รับผลการออกสลากที่ถูกต้องและเชื่อถือได้

รางวัลอื่น ๆ ที่อาจมีในหวยฮานอยได้แก่:

รางวัลเลขท้าย 3 ตัวโต๊ด: เป็นการเล่นเลขท้าย 3 ตัวและต้องเลขท้ายตรงกันทั้ง 3 ตัวตามลำดับที่ออกสลาก

รางวัลเลขท้าย 2 ตัวโต๊ด: เป็นการเล่นเลขท้าย 2 ตัวและต้องเลขท้ายตรงกันทั้ง 2 ตัวตามลำดับที่ออกสลาก

รางวัลเลขหน้า 3 ตัวโต๊ด: เป็นการเล่นเลขหน้า 3 ตัวและต้องเลขหน้าตรงกันทั้ง 3 ตัวตามลำดับที่ออกสลาก

รางวัลเลขหน้า 2 ตัวโต๊ด: เป็นการเล่นเลขหน้า 2 ตัวและต้องเลขหน้าตรงกันทั้ง 2 ตัวตามลำดับที่ออกสลาก

รางวัลเลขท้าย 2 ตัวบน: เป็นการเล่นเลขท้าย 2 ตัวและต้องเลขท้ายตรงกันทั้ง 2 ตัวโดยไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับที่ออกสลาก

รางวัลเลขท้าย 3 ตัวบน: เป็นการเล่นเลขท้าย 3 ตัวและต้องเลขท้ายตรงกันทั้ง 3 ตัวโดยไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับที่ออกสลาก

โดยมีรางวัลเงินรางวัลแต่ละประเภทจะต่างกันไป ซึ่งจำนวนเงินรางวัลจะขึ้นอยู่กับจำนวนเลขที่ซื้อและกฎกติกาของหวยฮานอยที่กำหนดไว้ในแต่ละประเภทของรางวัล

หวยฮานอย หรือหวยเวียดนามนั้น น่าสนใจยังไง

หวยฮานอยหรือหวยเวียดนามเป็นรูปแบบหนึ่งของการเล่นหวยที่มีความน่าสนใจและได้รับความนิยมในประเทศไทย มีหลักการเล่นที่น่าสนใจต่อผู้เล่นหลายคนดังนี้:

รูปแบบการเล่นที่หลากหลาย: หวยฮานอยมีรูปแบบการเล่นที่หลากหลายตามลำดับที่ออกสลาก เช่น เลขหน้า 2 ตัว, เลขหน้า 3 ตัว, เลขท้าย 2 ตัว, เลขท้าย 3 ตัว, เลขหน้า 3 ตัวโต๊ด, เลขท้าย 2 ตัวโต๊ด เป็นต้น ซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกเล่นตามความชอบและเลขที่มีความเชื่อมโยงกันในชีวิตประจำวันได้

รางวัลที่มีมูลค่าสูง: หวยฮานอยมีรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดอยู่ในระดับที่น่าทึ่ง เช่น รางวัลที่ 1 ที่มีเงินรางวัลสูงสุด ซึ่งมูลค่ารางวัลสามารถเป็นจำนวนเงินที่ใหญ่มากและเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ถูกรางวัลได้อย่างมากโดยเฉพาะ

การเล่นผ่านแท่ง: หวยฮานอยมีรูปแบบการเล่นที่ใช้แท่งเลข ผู้เล่นสามารถเลือกซื้อเลขที่ต้องการบนแท่งตามความต้องการ ซึ่งสร้างความตื่นเต้นและรอคอยผลลัพธ์ของการออกสลากในแต่ละรอบ

วงเงินรางวัลมาก: หวยฮานอยมีวงเงินรางวัลที่สูงมากโดยเฉพาะในรางวัลหลัก ซึ่งทำให้ผู้เล่นมีโอกาสได้รับเงินรางวัลที่มีมูลค่าสูง และสร้างความภูมิใจและความสำเร็จในการถูกรางวัล

สามารถเล่นได้ทุกที่ทุกเวลา: หวยฮานอยมีการออกสลากทุกวัน รอบเช้าและรอบเย็น ซึ่งผู้เล่นสามารถเข้าร่วมการเล่นได้ง่าย ๆ ที่สะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหมายเลขผ่านแท่งหรือผ่านช่องทางออนไลน์

เนื่องจากความน่าสนใจและมีประสิทธิภาพในการถูกรางวัลมาก หวยฮานอยหรือหวยเวียดนามได้รับความนิยมและความสนใจจากผู้เล่นหลายคนทั้งในเขตกรุงเทพฯ และทั่วประเทศไทย

นอกจากความน่าสนใจที่ได้กล่าวมาแล้ว หวยฮานอยหรือหวยเวียดนามยังมีความเป็นเอกลักษณ์และเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมและการเล่นเลขในชุมชนไทยอีกด้วย นี่คือคุณสมบัติเสริมเพิ่มเติมที่ทำให้หวยฮานอยน่าสนใจ:

ความเชื่อทางวัฒนธรรม: หวยฮานอยเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและความเชื่อของคนไทย มีความเชื่อว่าหวยฮานอยเป็นการเล่นหวยที่เกี่ยวข้องกับเลขที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น เลขทะเบียนรถยนต์, วันเดือนปีเกิด, เลขบ้าน, หรือเหตุการณ์สำคัญในชีวิต ซึ่งผู้เล่นมักมีความเชื่อว่าการเลือกซื้อเลขที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้อาจเพิ่มโอกาสในการถูกรางวัล

การใช้สถานที่เพิ่มความน่าสนใจ: หวยฮานอยมักมีการขายและเล่นในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น สามารถพบร้านขายหวยฮานอยในทุกมุมเมือง โดยมักจะมีกล่องหวยและภาพลายสีสันสวยงามเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เล่น นอกจากนี้ บางพื้นที่ยังจัดกิจกรรมการออกสลากในสถานที่สาธารณะ เช่น ทางด่วนหรือถนนใหญ่ เพื่อสร้างความตื่นเต้นและความสนุกสนานให้กับผู้เล่น

สาธารณะสนิทสนม: การเล่นหวยฮานอยมักเป็นกิจกรรมที่ผู้คนสนใจและมีส่วนร่วมกัน สร้างพื้นที่ให้คนมาเจอกัน และแชร์ประสบการณ์การเล่นหวย ทำให้มีการแลกเปลี่ยนเรื่องราว และเสริมสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน

สร้างโอกาสในการช่วยเหลือสาธารณะ: หวยฮานอยมีลักษณะการเล่นที่ผู้เล่นสามารถช่วยเหลือสาธารณะได้ โดยส่วนหนึ่งของรายได้จากการขายหวยจะถูกนำไปใช้ในการสนับสนุนโครงการสาธารณะ เช่น การสร้างโรงเรียน, โรงพยาบาล, หรือการสนับสนุนกิจกรรมสังคม

เนื่องจากเหล่าคุณสมบัติดังกล่าว หวยฮานอยหรือหวยเวียดนามจึงกลายเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจและเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและชุมชนไทย

FAQ หวยฮานอย หรือหวยเวียดนาม

การเล่นหวยฮานอยเป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขึ้นอยู่กับความชอบและความเชื่อของแต่ละบุคคล ดังนั้นคำตอบที่ว่า “น่าเล่นหรือไม่” จะแตกต่างไปตามมุมมองและสิ่งที่คุณมองหาจากการเล่นหวยฮานอย ด้านลบและด้านบวกของการเล่นหวยฮานอยได้ถูกกล่าวอธิบายดังนี้:

ด้านบวก:

 1. โอกาสในการถูกรางวัล: การเล่นหวยฮานอยเป็นโอกาสที่จะได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูง โดยเฉพาะรางวัลหลักที่มีเงินรางวัลสูงสุด การชนะรางวัลในหวยฮานอยอาจจะเป็นโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ถูกรางวัลได้อย่างมากโดยเฉพาะถ้าได้รางวัลหลัก

 2. การเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและชุมชน: การเล่นหวยฮานอยเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและชุมชนไทย การมีส่วนร่วมในการเล่นหวยฮานอยอาจช่วยสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากรายได้หวยฮานอย

 3. ความสนุกและความตื่นเต้น: การเล่นหวยฮานอยสามารถให้ความสนุกสนานและความตื่นเต้นในระหว่างการรอผลการออกสลาก การสร้างความตื่นเต้นและคาดคะเนผลการออกสลากอาจเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การเล่นหวยฮานอย

ด้านลบ:

 1. การเสี่ยงภัย: เป็นข้อเสี่ยงที่คุณต้องรับมือเมื่อเล่นหวยฮานอย เนื่องจากมีโอกาสที่คุณจะไม่ได้รับรางวัล และอาจเสียเงินในการซื้อหมายเลข อย่างไรก็ตามการเล่นหวยควรจะเป็นเพลิดเพลินและไม่เกินกว่าความสามารถทางการเงินของคุณ

 2. ความเชื่อผิดความจริง: บางครั้งการเล่นหวยฮานอยอาจเชื่อมโยงกับความเชื่อผิดความจริงหรือสื่อลวงโลก การซื้อหมายเลขหวยโดยใช้ความเชื่อที่ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อาจทำให้คุณเสี่ยงต่อการเสียเงินและความผิดหวัง

 3. การยึดถือความสมมาตร: การเล่นหวยฮานอยอาจส่งผลให้บางคนเกิดความอยากรู้อยากเห็นความสมมาตรหรือความยุติธรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเสี่ยงโชค เนื่องจากผลการออกสลากจะเป็นผลลัพธ์จากสุ่มสลาก ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับความคาดหวังของบางคน

คุณควรพิจารณาด้านทั้งสองของการเล่นหวยฮานอยก่อนตัดสินใจว่าคุณคิดว่ามันน่าสนุกและคุ้มค่าหรือไม่

หวยฮานอยมีประเภทหลัก ๆ ดังนี้:

 1. เลขหน้า 3 ตัว: เป็นการเล่นเลขหน้า 3 ตัวที่ต้องเลขหน้าตรงกันทั้ง 3 ตัวตามลำดับที่ออกสลาก

 2. เลขท้าย 3 ตัว: เป็นการเล่นเลขท้าย 3 ตัวที่ต้องเลขท้ายตรงกันทั้ง 3 ตัวตามลำดับที่ออกสลาก

 3. เลขหน้า 2 ตัว: เป็นการเล่นเลขหน้า 2 ตัวที่ต้องเลขหน้าตรงกันทั้ง 2 ตัวตามลำดับที่ออกสลาก

 4. เลขท้าย 2 ตัว: เป็นการเล่นเลขท้าย 2 ตัวที่ต้องเลขท้ายตรงกันทั้ง 2 ตัวตามลำดับที่ออกสลาก

นอกจากนี้ยังมีการเล่นเลขหน้า 3 ตัวโต๊ด และเลขท้าย 3 ตัวโต๊ด ซึ่งต้องเลขหรือเลขท้ายตรงกันทั้ง 3 ตัวโดยไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับที่ออกสลาก

นอกเหนือจากนั้นยังมีรางวัลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการถูกเลขที่ออกสลาก เช่น รางวัลเลขเสียที่อยู่ใกล้เคียงกับเลขที่ออกสลากบางรางวัล รวมถึงรางวัลพิเศษที่มีกฎกติกาเฉพาะ เช่น รางวัลเลขท้าย 2 ตัวโต๊ดที่ออกสลากเป็นเลขที่เรียงกันตั้งแต่ 00-99 หรือเลขที่ออกสลากตรงกันในลำดับใด ๆ ของเลขที่ออกสลาก

รายละเอียดและกฎกติกาของรางวัลแต่ละประเภทนั้นอาจแตกต่างกันไปตามกฎกติกาของหวยฮานอยที่กำหนดโดยหน่วยงานการกำกับดูแลการลาวหวยแห่งประเทศไทย โดยรายละเอียดเกี่ยวกับรางวัลแต่ละประเภทจะมีการกำหนดเงื่อนไขที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้เล่นเข้าใจและเป็นที่ยอมรับได้ทั้งสิ้น

เพื่อสมัครเล่นหวยฮานอย คุณสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้:

 1. เลือกช่องทางสมัคร: คุณสามารถเลือกใช้ช่องทางการสมัครที่ต้องการ เช่น สมัครผ่านแท่งหวยที่ขายหวยฮานอย, สมัครผ่านแท่งหวยออนไลน์, หรือผ่านแอปพลิเคชันหวยฮานอยที่สนับสนุนการเล่นหวย

 2. กรอกข้อมูลสมัคร: ในขั้นตอนนี้คุณจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นตามคำขอของแต่ละช่องทางสมัคร เช่น ชื่อ-นามสกุล, เลขประจำตัวประชาชน, ที่อยู่, เบอร์ติดต่อ, และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 3. เตรียมเงินทุน: คุณต้องเตรียมเงินทุนสำหรับการซื้อหมายเลขหวยฮานอยตามที่คุณต้องการ เนื่องจากหวยฮานอยมีราคาตั๋วหวยที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของหวยที่คุณต้องการเล่น

 4. ซื้อหมายเลขหวย: เมื่อคุณได้ทำการสมัครและเตรียมเงินทุนเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถซื้อหมายเลขหวยฮานอยตามที่คุณต้องการได้ โดยติดต่อแท่งหวยหรือใช้ช่องทางออนไลน์ที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 1

 5. รอผลการออกสลาก: เมื่อคุณซื้อหมายเลขหวยฮานอยเรียบร้อยแล้ว ให้คุณรอจนกว่าเวลาการออกผลหวยฮานอยจะมาถึงตามเวลาที่กำหนด ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบผลการออกสลากได้ที่เว็บไซต์หวยฮานอยหรือผ่านแอปพลิเคชันที่คุณใช้

คำแนะนำสำหรับการสมัครเล่นหวยฮานอยคือตรวจสอบความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของแหล่งที่มาของแท่งหวยหรือแอปพลิเคชันที่คุณใช้ เพื่อให้คุณมั่นใจและปลอดภัยในการทำธุรกรรมและการเล่นหวยฮานอย